Klachten

Bij SNO Barneveld zijn we er ons als geen ander van bewust dat er altijd ruimte is voor verbetering. Schroom niet om met iets wat u dwars zit naar een van onze medewerkers te stappen. Bij SNO zullen we elke klacht even serieus nemen en behandelen.

Er zijn verschillende mogelijkheden om uw klacht in te dienen:

- Ongenoegen over de gang van zaken binnen SNO kunnen mondeling ingedient worden. Een klacht kunt u alleen schrifteljk indienen bij een medewerk(st)er. Dit is noodzakelijk voor een corecte afhandeling van de desbetreffende klacht.

- U kunt ook via het contactformulier op de website een klacht indienen. De klacht zal dan direcht bij een leidinggevende binnenkomen.

- U kunt uw klacht ook direct mailen naar onze klachtenfunctionaris, Jill van Spengen. Zij is te bereiken via jill@snoleusden.nl

In onze klachtenregeling kunt u meer lezen over onze klachtenprocedure en de stappen die u kunt nemen wanneer u er met de medewerkers van SNO niet uitkomt.

Klachtenregeling Sportieve Naschoolse Opvang