Inschrijfformulier Sno Barneveld

Vul onderstaand formulier zo volledig mogelijk in. Wij sturen u een bevestiging als we de inschrijving goed ontvangen hebben. U betaalt bij ons geen inschrijfgeld.We proberen uw kind altijd zo snel mogelijk te plaatsen. Ongeveer twee weken voor uw kind bij ons komt spelen en leren, maken we met u een afspraak voor een intakegesprek. U komt dan, eventueel samen met uw kind, op intake bij één van onze leidsters. Het intakegesprek is een kort gesprek, maximaal een half uur, waarin u ons verteld over uw zoon of dochter. We willen op deze manier zoveel mogelijk informatie over uw kind vergaren. Tijdens het gesprek mag uw kind op de groep spelen wanneer hij of zij dat wil.

Informatie aanvrager

Familienaam *:
Voorletter(s) *:
Geslacht:
Geboortedatum *:
Burgerservicenummer *:
Adres *:
Postcode *:
Woonplaats *:
Telefoonnummer privé *:
Mobiel nummer:
2e mobiele nummer:
Telefoonnummer werk:
E-mailadres *:
Gezinssituatie:Kiest u 'Anders, namelijk...' dan kunt u deze hieronder invoeren.
Anders, namelijk...:

Informatie kind 1

Achternaam *:
Voornamen *:
Roepnaam *:
Geslacht:
Geboortedatum *:
Burgerservicenummer *:
Land van herkomst *:
Eventuele bijzonderheden/allergieën:
Voorkeursdag(en):
Voorkeursgroep(en):
Ingangsdatum opvang:
School:
*Vakantie opvang:
Zo ja, Welke dagen?:

Informatie kind 2

Achternaam:
Voornamen:
Roepnaam:
Geslacht:
Geboortedatum:
Burgerservicenummer:
Land van herkomst:
Eventuele bijzonderheden/allergieën:
Voorkeursdag(en):
Voorkeursgroep(en):
Ingangsdatum opvang:
School:
*Vakantie opvang:
Zo ja, Welke dagen?:

Informatie kind 3

Achternaam:
Voornamen:
Roepnaam:
Geslacht:
Geboortedatum:
Burgerservicenummer:
Land van herkomst:
Eventuele bijzonderheden/allergieën:
Voorkeursdag(en):
Voorkeursgroep(en):
Ingangsdatum opvang:
School:
*Vakantie opvang:
Zo ja, Welke dagen?:

*Vakantie opvang: SNO is op alle vakantie dagen van 07.30 – 18.30 uur geopend. SNO rekent 8 v.d. 12 weken vakantie opvang, daar wij ervan uitgaan dat u zelf 4 a 5 weken vakantie geniet.
Wilt u meer informatie omtrent vakantie opvang? Wij beantwoorden graag uw vragen.

Gegevens met betrekking tot de automatische incasso

Bij SNO Barneveld wordt bij plaatsing van uw kind(eren) uitsluitend geïnd door middel van een automatische incasso. Indien u hiermee akkoord gaat, machtigt u door verzending van dit formulier SNO Barneveld het maandelijks verschuldigde bedrag van onderstaande bankrekening af te schrijven. Na ontvangst van het inschrijfformulier maken wij een contract aan. U krijgt dit in tweevoud thuisgestuurd. Één exemplaar is voor uw eigen administratie het andere graag ondertekend retour naar bovenstaand adres.

IBAN *:
Ten name van *:

Ik verklaar het bovenstaande naar waarheid te hebben ingevuld en ga akkoord met de algemene voorwaarden.

Datum *:
Opmerkingen:
Captcha *: