Inovatie en Kwaliteit Kinderopvang IKK

Kwaliteitsverbetering: Er is steeds meer duidelijk 
De Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang gaat voor de kinderopvangbranche veel veranderingen teweeg brengen. In een Algemene Maatregel van Bestuur zijn de te nemen maatregelen toegelicht. Zo is bijvoorbeeld duidelijk hoe de ratio voor babygroepen (1 op 3) en voor kinderen vanaf 7 jaar (1 op 12) gaat veranderen en er is meer bekend over de nieuwe eisen aan het pedagogisch beleidsplan, het mentorschap aan kinderen en wanneer er tijdens een dag minder beroepskrachten ingezet mogen worden. Goed nieuws is dat we een jaar langer krijgen om hbo’ers aan te nemen die pedagogisch medewerkers gaan begeleiden (vanaf 2019). De Eerste en Twee Kamerleden gaan zich nu over het wetsvoorstel buigen. Later meer!

 

Terug naar alle nieuwsberichten